Via de website knussehuismus.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Knusse Huismus respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. 
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Gebruik van uw gegevens
 
U kunt uw gegevens doorgeven via het contact formulier.
 
Wij verwerken van u de volgende gegevens:
 
-NAW gegevens
-e-mailadres
 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
-Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan.
-Het verzenden van uw bestelling.
-Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website.
-Het opmaken van uw facturen.
 
Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om de bestelling aan u te leveren.
Tevens hebben wij een bewaarplicht voor onze facturen. Wij bewaren deze 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst.
 
Beveiliging van uw data
Alle gegevens die u op onze website invoert worden versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL)
 
Verstrekking aan derden
Knusse Huismus verstrekt uw gegevens niet aan derden,behalve in het geval van wettelijke verordening.
 
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hierover contact op via knussehuismus@gmail.com.
 
Profilering
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering.
 
Cookies
Wij maken op de website van Knusse Huismus geen gebruik van (tracking-) cookies.
 
Wijzigingen
Knusse Huismus behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren zij deze op de website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijziging op de hoogte bent.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van de persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018